Beszámoló az IBF (Nemzetközi Bálint Társaság) 2016. szeptember 16-18-án Varsóban tartott Leadership Konferenciájáról – Dobó Katalin

Nagy örömmel és nem kevés izgalommal utaztunk Fehér Pálmával Varsóba a nemzetközi Társaság (IBF) csoportvezetés témájában megrendezett konferenciájára. A Leadership conference-t két évente rendezik más-más helyszínen, az első hat éve volt Koppenhágában, a második Belgiumban, Charleroi-ban, melyen Eörsi Dániellel részt vettünk. 2014-ben sajnos az izraeli konferencia elmaradt.

A konferencia helyszíne közel volt a Chopin repülőtérhez. Érdekes a nemzetközi gyakorlat, hogy a reptereket zeneszerzőkről nevezik el.

Egy kényelmes szállodában töltöttük a hétvégét. Itt voltak a szakmai programok, a szállás és az étkezések is. Mindenki nagyon kedves és nyitott volt, a bálinti szellemhez méltóan. Meg kell említenem, hogy Bálint Mihály szülőhazája nagy érdeklődére tart számot a Bálintosok körében.

A hétvégén döntően tapasztalt és kisebb számban kezdő csoportvezetők vettek részt. A rendezvényen a csoportvezetés kérdéseit, dilemmáit beszéltük meg, Bálint-csoportokon való részvétel és az azokon szerzett tapasztalatok, élmények alapján.

A nyitó előadást Andrew Elder tartotta. Az előadás szövegét minden résztvevő megkapta írásos formában is.  A címe az előadásnak: Containment, Conflict and Creativity, Tartalmazás, Konfliktus és Kreativitás volt.

Andrew támogatta az ötletet, hogy lefordítjuk az előadását, amit hamarosan meg is teszünk és tagjaink rendelkezésére bocsájtjuk.

Négy párhuzamos csoportban folyt a munka, amit szombaton és vasárnap is egy-egy plenáris program egészített ki. A csoportokban alkalom volt a vezetés-kovezetés vállalására, eset hozására négy ülés alatt. Minden csoportnak volt két facilitátora.  A kb egy órás csoportokat követően fél órában beszéltük meg a csoport-vezetés felmerülő kérdéseit, tapasztalatait. Szombatra mind a négy csoport azt a feladatot kapta, hogy válasszon ki olyan kérdéseket, dilemmákat, melyeket a plenárison meg szeretne beszélni.

A mi csoportunkban borderline, bipoláris, kényszeres és alkoholista betegek megbeszélésére került sor, érthető, hogy az agresszió, a negatív érzések kezelése, tolerálása központi szerepet kapott a megbeszéléseken. Esetet mondva volt alkalmam bemutatni a Budapesten dolgozó háziorvos helyzetét, munkakörülményeit is.

A plenáris úgy működött, hogy a nagycsoporton minden egyes kiscsoport 15 percben tovább folytatta témája megbeszélését, majd a kört kinyitották a facilitátorok, így még 15 percig az egyes csoportok megbeszéléséhez bárki hozzászólhatott.

A mi csoportunk fő témái :a Bálint-csoport és a pszichoterápiás csoport határai, hogyan kezeli, segíti kifejezni, szabályozni a csoportvezető az indulatokat, agressziót a csoportban…további témák: mennyire legyen aktív a vezető?, a külső világ hatása a Bálint-csoportra..Tervezik egy internetes, interaktív felület létrehozását, mely során a felmerülő kérdéseken tovább dolgozhatunk.

A mi csoportunkban mind a négy esetben a beteget „kidobták”, elküldték, vagy legalább is olyan érzése volt az orvosnak, hogy szeretné elküldeni a betegét. A konferencia légkörét áthatotta a nemzetközi helyzet, a menekültkérdés és a konferencia helyszíne is hatást gyakorolt a résztvevőkre. A négy évvel ezelőtti konferenciához képest a szolidaritás, a szociális, gazdasági kérdések nagyobb súlyt kaptak. Sok izraeli, zsidó kolléga mondta el, hogy Varsóban járni számára magában lelkileg egy fontos, megrázó élmény, többek családja Lengyelországból származott. Kell tudni, hogy Varsó félmillió zsidó lakosságát szinte telje egészében megölték. Van nagy része is, elpusztult, az Óvárosban szinte mindent újjá kellett építeni. Szombat délután, este volt alkalmunk rövid sétát tenni az Óváros szűk utcáin, a Piactér nyüzsgő turistaforgalmában. A Barbakánon túl, egy kis utcában egy nem kóser zsidó étteremben volt a vacsora.

A Bálint-munka nem könnyű, még ha azt az anyanyelvén végzi az ember, akkor sem. A hétvége nyelve angol volt, a csoportokon, a szünetekben szinte végig angolul beszéltünk.  Jó alaposan elfáradtunk. Sok kollégával ismerkedtünk meg. Barátságok születtek. Ott volt Esti Rimmer is, aki a nemzetközi társaságban Andrew helyét veszi át. Talán többen emlékeztek rá, három éve a vendégünk volt.

Már korábban felmerült az ötlet, adjunk helyet egy nemzetközi konferenciának. Két lehetőség merült fel, ezt a szombati vacsorán Mark Budow-val, a feladatbizottság tagjával átbeszéltük. Vagy egy Leadership konferenciát szervezünk, ez esetben a résztvevők csak Bálint-csoport vezetők, ezt teljes egészében finanszírozza, segíti az IBF. Ha viszont az a célunk, hogy Magyarországon minél több kolléga megismerje a Bálint módszert, akkor a tavaszonként megrendezett „Council Meeting”-nek adhatnánk otthont. Ez azt jelentené, hogy az éves Bálint-csoport Hétvégénken vendégül látnánk a Council Meetinget, tehát a nemzetközi társaság közgyűlését. Még soha sem vettünk részt ilyen eseményen, pedig ez lehetőséget adna a nemzetközi ügyekbe való aktív részvételünknek.

Marknak mondtam, hogy a szeptember végi vezetőségi ülésünkön megbeszéljük a kérdést. Én az utóbbi lehetőség mellett döntenék. Ez egy jó alkalom lenne arra, hogy a hazai orvosok, segítő szakemberek megismerjék társaságunkat, és nemzetközi kapcsolatainkat is tovább erősíthetjük.

Másik jövőbeli tervünk, hogy egy Kelet-európai konferenciát szervezünk, mely során társadalmi és gazdasági helyzetünket megbeszélhetjük. Ez az együttműködés lehetőséget adna számunkra az IBF-ben egy hatékonyabb érdekképviseletre. A lengyel, a szerb, az orosz elnök örömmel fogadta a tervet.  Sajnos Romániából idén nem voltak a konferencián, de biztos vagyok abban, hogy ők is csatlakoznak.

Minden kedves Bálintosnak ajánlom a nemzetközi rendezvényeken való részvételt. 2017  őszén Oxfordban lesz a Nemzetközi Konferencia. Ez sok száz résztvevővel, előadásokkal lesz megtartva. Társaságunk az aktuális anyagi lehetőségeihez mérten támogatja tagjainkat a konferenciákon való részvételben!

Dobó Katalin