Búcsúzunk Dr. Szatmári Marianna orvosnőtől 1931-2014

2014 június 24.-én elhunyt Dr. Szatmári Marianna, Társaságunk tiszteletbeli örökös tagja.

Dr. Szatmári Marianna belgyógyász volt, ezzel háziorvosi tevékenységet folytatott Budapesten, emellett az egészségügy számos területén aktív volt. Volt misztériumi osztályvezető, WHO-képviselő, 1990-ben egészségügyi menedzser képzést szerzett. „Ahol ő képviselte a magyar orvosokat, ott tisztelettel néztek erre az apró termetű, sugárzó tekintetű, imponálóan művelt, szeretetre méltó doktornőre”, írja Dr. Szepesi András.

Társaságunk munkájának az 1980-as évektől aktív részese és egyik motorja volt. Nemzetközi kapcsolatotokat teremtett, mely tagjainknak külföldi szakmai utakat és orvostanhallgatók számára pályázati részvételeket tett lehetővé. Társaságunk szempontjából alapvető szakmai írásokat fordított magyar nyelvre. Társaságunk mindkét előző elnöke szeretettel emlékszik vissza személyére és köszönettel szakmai munkájára. A háziorvosi ellátás minőségi javításán fáradozott, a háziorvosok szakmai társaságának –MAOTE – alapító tagja volt. Az életfolyamatok pszichés és szociális oldalaival kiemelten foglakozott.

Több nemzetközi kitüntetés birtokosa. Nemzetközi szakmai konferenciákon három nyelven tolmácsolt.

Aktív, példamutató életpálya ért most véget. Nagyon sokan ismerték és szerették, nem utolsó sorban betegei.

Társaságunk az újonnan alapított tiszteletbeli örökös tag címet az elsők között ítélte oda Dr. Szatmári Mariannak.

Temetése 2014 július 22.-én volt az Új Köztemetőben, melyen jó magam részt vettem.

Tisztelettel és köszönettel adózunk emlékének!

Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság
A vezetőség nevében Dr. Harrach Andor, elnök