Sürgősségi lélektan váratlan és megterhelő helyzetekben – kötelezően, ill. szabadon választható elméleti továbbképzés –

A megterhelő, váratlan élethelyzetek, mint balesetek, tömegszerencsétlenségek, árvíz, stb. áldozatainak és szemtanúinak hirtelen reakciói gyakran döbbenetet, tehetetlenséget váltanak ki a környezetükben, amelyek akár újabb veszélyforrást jelenhetnek, vagy a mentést, az ellátást is veszélyeztethetik. Ugyanezen események a további pszichés hatásokat tekintve traumatizálók lehetnek mind az áldozatok, mind a mentésben résztvevők számára, akár PTSD kialakulásának következményeivel is.

A továbbképzés keretében a résztvevők megismerkednek azokkal a lelki jelenségekkel és a hátterükben zajló folyamatokkal, amelyekkel a bajba jutott embertársak küzdenek, megtanulják alkalmazni azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a további veszélyeztetés elhárításában és az együttműködés megnyerésében, megtanulják továbbá felismerni a mentés során elszenvedett pszichés traumatizáció jeleit, a prevenció lehetőségeit és korlátait is.

A továbbképzési program 25 tanóra:16 x 45 perc elméleti és 9 x 45 perc gyakorlati (tréning) blokkból áll. A továbbképzésen megszerzett tudás szintjéről a résztvevők tesztvizsgán adnak számot. A képzés elvégzéséről, a tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.
Az oktatás tematikailag az alábbi szakmai területeket öleli fel:
• A válság-és katasztrófahelyzetek lélektani vonatkozásai
• Az extrém stressz élettani, pszichológiai jelenségei, lefolyása
• A pszichés trauma és a PTSD kialakulása, lefolyása, kezelése
• A sürgősségi lélektan célja, feladata, helye, szerepe a váratlan és megterhelő helyzetekben
• A helyszín és az esemény lélektani vonatkozásai
• A sérültek, az áldozatok, a szemtanuk reakciói, beavatkozási lehetőségek az együttműködés elérése érdekében
• A mentésben résztvevők lélektani helyzete, a megterhelés mérséklésének lehetőségei

A szerzői jogok fenntartva!

A továbbképzés célcsoportjai:

• Humán, segítő, pedagógus és egészségügyi végzettségű szakemberek

• SE ÁOK által kötelezően választható továbbképzésként minősítve (SE-TK/2015. II/00275, 40 kreditpont):

1. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelmi orvostan
2. klinikai szakpszichológus
3. oxyológia- és sürgősségi orvostan

• Az egyéb szakorvosi területeken szabadon választható továbbképzésként: 40 kredit.

• Az egészségügyi szakdolgozók részére a GYEMSZI-ETI által 16 kreditponttal került minősítésre

A továbbképzés 25 tanórában, az alábbi időpontokban zajlik:

2015. november 27. 10.00 – 18.00
november 28. 10.00 – 18.00
november 29. 10.00 – 17.00

A továbbképzés helyszíne: MH Honvédkórház, Budapest XIII. Róbert K. krt. 44.
Térítési díj: 64.000.-Ft/fő, amely a szervező alapítvány 10409015-50515754-83781005 számlájára átutalással teljesíthető. Határidő: 2015. november 26. Az OFTEX igazolás költségét a részvételi díj tartalmazza.
Jelentkezés határideje: 2015. november 26.
Jelentkezési hely: az OFTEX rendszerben, vagy konferencia.nagyildiko@gmail.com címen
Szervező és elérhetőség:
Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány (Képviselő: Szőke Sándor elnök, honlap: www.tudaseseletmod.eu email: info@tudaseseletmod.eu. Szakmai vezető: Nagy Ildikó klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, szakpszichoterapeuta (konferencia.nagyildiko@gmail.com, 06-30-370-8218)
A szerzői jogok fenntartva!

Részletes program

1. nap: 2015. november 27.
10.00 – 10. 10 A képzés megnyitása.

10.10 – 10.55 A sürgősségi lélektan definíciója, tartalma, a sürgősségi lélektani helyzetek jellemzői
Előadó: Nagy Ildikó klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

10.55 – 11.40 A válság-és katasztrófahelyzetek lélektani vonatkozásai
Előadó: Kovács Péter szakpszichológus

11.40 – 11.55. Szünet

11.55 – 12. 40 Az extrém stressz élettani, pszichológiai jelenségei, lefolyása
Előadó: Csomós István szakpszichológus

12. 40 – 13. 25 A pszichés trauma és a PTSD kialakulása, lefolyása, kezelése
Előadó: Csomós István szakpszichológus

13.25 – 14.00 Szünet
14.00 – 14.45 Extrém stressz válság-és katasztrófahelyzetben
Helyzetszimulációs tréninggyakorlat
Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus és Kovács Péter szakpszichológus

14.45 – 16.15 Extrém stressz válság-és katasztrófahelyzetben
Helyzetszimulációs tréninggyakorlat feldolgozása, tapasztalatok kidolgozása
Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus és Kovács Péter szakpszichológus

16.15 – 16.30 Szünet

16.30 – 17.15 Az extrém stressz és a reagálóképesség összefüggései
Előadó: Csomós István szakpszichológus

17.15 – 18.00 Esetmegbeszélés: az extrém stressz és a reagálóképesség összefüggései
Előadó: Csomós István szakpszichológus
2. nap: 2015. november 28.
10.00 – 10.45 A sürgősségi lélektan célja, feladata, helye, szerepe a váratlan és megterhelő helyzetekben
Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta
10.45 – 11.30 A helyszín és az esemény lélektani vonatkozásai
Előadó: Kovács Péter szakpszichológus

11. 30 – 11.45 Szünet
11. 45 – 12.30 A sérültek, az áldozatok és a szemtanúk reakciói, az azokat kiváltó pszichodinamikai folyamatok, a beavatkozási lehetőségek az együttműködés elérése érdekében
Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

12.30 – 13.15 Esetismertetés: Sürgősségi lélektani helyzetekben megjelenő reakciók és a kiváltó pszichodinamikai folyamatok, beavatkozási lehetőségek
Előadó: Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

13. 15. – 14.00 Szünet

14.00 – 14.45 A helyszínen jelen lévők viselkedése, reakciói a „valós időben”
Helyzetszimulációs tréninggyakorlat
Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus, Nagy Ildikó szakpszichológus

14.45 – 16.15 A helyszínen jelen lévők viselkedése, reakciói a „valós időben”
Helyzetszimulációs tréninggyakorlat feldolgozása, megbeszélése
Gyakorlatvezető: Csomós István szakpszichológus, Nagy Ildikó szakpszichológus

16.15 – 16.30 Szünet

16.30 – 17.15 A mentést akadályozó kritikus reakciók, inadekvát viselkedések
Előadó: Dr Csucsai Borbála OMSZ Intézményi Pszichiáter

17.15 – 18.00 Esetismertetés: a mentést akadályozó pszichés reakciók
Előadó: Dr. Csucsai Borbála OMSZ intézményi pszichiáter
3. nap: 2015. november 29.
10.00 – 10.45 A mentésben résztvevők pszichés megterhelései és az ehhez kapcsolódó megküzdési stratégiák
Előadó: Dr. Csucsai Borbála OMSZ intézményi pszichiáter

10.45 – 11. 30 A mentésben résztvevők lélektani helyzete, a traumatizáció megelőzésének lehetőségei
Előadó: Dr. Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

11. 30. – 11. 45 Szünet

11. 45 – 12.30 A mentésben résztvevők trauma – feldolgozása, azok szintjei
Előadó: Dr Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

12. 30 – 13.15. Esetismertetés: a mentésben résztvevők lélektani helyzete, a traumatizáció megelőzésének lehetőségei
Előadó: Dr. Pető Csilla szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

13. 15 – 14.00 Szünet

14.00 – 14. 45 Sürgősségi lélektani gyakorlat váratlan és megterhelő helyzet szimulálásával
Gyakorlatvezető:Dr. Pető Csilla szakpszichológus,szakpszichoterapeuta és Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

14. 45 – 16. 15 Sürgősségi lélektani gyakorlat váratlan és megterhelő helyzet szimulálásával – feldolgozás, megbeszélés
Gyakorlatvezető:Dr. Pető Csilla szakpszichológus,szakpszichoterapeuta és Nagy Ildikó szakpszichológus, szakpszichoterapeuta

16.15 – 16.20 Szünet
16. 20– 16. 50 Tesztvizsga
16. 50 16.55 – Minőségbiztosítási kérdőívek kitöltése
16. 55 – 17.00 A továbbképzés zárása