Járvány – regresszió – pszichoszomatika

A koronavírus járvány és a bevezetett korlátozó intézkedések alapjaiban forgatták fel az emberek
többségének az életét. Az új típusú stresszor sok esetben kisebb-nagyobb mértékű regressziót
válthatott ki, melynek következtében többek között pszichoszomatikus tünetképződés is
megjelenhetett. Prezentációmban a túltelítődés és az izoláció dialektikus viszonyának mentén
igyekszem összefoglalni, hogy a járványhelyzet milyen módon jelenthet stresszt. Ezt követően be
szeretném mutatni a stressz és a regresszió kapcsolatát és a regresszió fogalmának helyét a
pszichoszomatikus patogenezist magyarázó elméletek között, különös tekintettel a reszomatizációs
modellre. Végül kitérnék a segítő kapcsolat megtartó erejének jelentőségére. A gondolatmenetet
esetvinnyettákkal tervezem illusztrálni.