Társaságunk

Alapszabályunkból

Az egyesület célja, tevékenysége:
a pszichoszomatikus szemléletmód terjesztése, kutatása, fejlesztése, az orvos-beteg, illetve terapeuta-beteg kapcsolatának, mint terápiás tényezőnek alkalmazása Bálint Mihály szellemében. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati tevékenységet folytat, képzési, továbbképzési, kutatási feladatokat valósít meg. A képzésben részesülteknek tanusítványt ad, kiadványokat jelentet meg, tudományos összejöveteleket szervez, szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt ad. Hasonló érdeklődésű hazai és külföldi társaságokkal, vagy szervezetekkel kapcsolatokat tart fönn. Az Egyesület a MAOTE és az MPT közös Pszichoszomatikus Szekciója– amely eredetileg a MAOTE dr. Juhász Pál és dr. Király Piroska által alapított Pszichoszomatikus Munkacsoportja volt- folytatójának tekinti magát.

Az Egyesület tagjai, azok jogai és kötelezettségei:
az Egyesület tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki írásban kéri felvételét az Egyesületbe, az Egyesület céljainak elérését saját tevékenységével is előremozdítja, és a tagdíjat rendszeresen fizeti. A tag joga, hogy a közgyűlésen részt vegyen, kérdéseket és javaslatokat tegyen, a szavazásban részt vegyen.

 

Belépés a Társaságba:

1. Kérjük, tanulmányozza át Társaságunk alapszabályát .

2. Kérjük, töltse ki a Belépési nyilatkozatot.

3. A tagdíjat az alábbi bankszámlaszámra kérjük befizetni/átutalni :
Társaságunk bankszámlaszáma:
11786001-20060738-00000000 OTP
IBAN: HU57 1178 6001 2006 0738 0000 0000

Teljes éves tagdíj: 6000 Ft, nyugdíjas/diák 3000 Ft