Pszichoszomatikus integratív esetmunka új módszertana csoportban

 

Workshop: a Magyar Pszichiátria Társaság Kongresszusának (2014. január 22-25) előkongresszusa keretében január 22-én 14-17 óráig.
Helyszín: 1123 Budapest Kongresszusi Központ, Jagelló út 1-3.

A műhely a kongresszustól független is látogatható. Részvételi díj önállóan 6000,- Ft.,  kongresszusi regisztráció keretében 3000,- Ft. Info: MPT honlapja, ill. 06-30-850 9602.

Dobó Katalin, Eörsi Dániel, Harrach Andor, Purebl György

 

A workshop során az esetmegbeszélés új, integratív formáját mutatják be a csoportvezetők.

A hétköznapi esetmegbeszéléseken, különösen testi betegségek esetén gyakran háttérbe szorul a klasszikus esetmunka, azt kiszorítja a technikai kazuisztika. A Bálint-módszer esetében a pszichológiai és orvos-beteg kapcsolati tényezők nagy hangsúlyt kapnak, azonban viszonylag háttérbe szorulhatnak a diagnózis és terápia fontos kérdései. A modern bio-pszicho-szociális szemlélet ugyanakkor integratív gyakorlatot követel meg, melyben a kapcsolati tényezők, a pszicho-szociális háttér, valamint a konkrét diagnosztikus és terápiás dilemmák ugyanakkora hangsúllyal szerepelnek.

Módszerünk az „integratív medicina” szülötte, mely tudatosan törekszik a biológia, a pszichés és a társas-társadalmi faktorok integrálására. A módszer a Bálint-csoport egyik tovább fejlesztett variációja, melyben a modern gyógyító gyakorlat nagyobb szerepet kap. A résztvevő „személyiségváltozása” (Bálint M.) itt inkább háttérbe szorul. Az integratív csoportos eljárás a multikondicionálisan meghatározott tartalmak (betegség, betegkörnyezet, diagnosztika, betegmagatartás, gyógyító gyakorlat, gyógyítási környezet, ellátók kooperációja és kompetenciája, tudományok állása) integratív szemléletére, feltérképezésére helyezi a hangsúlyt. Alapvető elem a holisztikus szemlélet, mely a biológiai, pszichés és szociális rendszerek regulációját, ill. egyensúlyát centrális témaként kezeli.

Az eljárás másik központi fogalma a „Passung” (Uexküll), a kliens és a segítő „közös valósága”, mai fogalmaink szerint az orvos-beteg-adherencia világa.

Az asszociatív munkamód és a csoportdinamika szintén lényeges eleme a módszernek, de részben strukturáltabb formában, mint a Bálint csoportban. Ebben is meghatározó a csoport „pszichológiai laboratórium” jellege, vagyis hogy a csoport résztvevői egy előre meghatározott működési minta mentén részesei a csoport folyamatainak. A csoportot a moderátor vezeti.

A módszer számos, a tréning-képzésekből átvett elemet tartalmaz ( akvárium-technika, reflektív csoport ,stb.). A workshop során a módszert alapvetően hozott esetek segítségével mutatjuk be, de természetesen, amennyiben a résztvevők erre nyitottak, a résztvevők által hozott esetek megbeszélését részesítjük előnyben.  A workshop résztvevői rövid ismertető után a csoportos munka gyakorlati résztvevői lesznek, reményeink szerint az esethozás bátorságával, bármely szakterületről is, a résztvevők számától függően akvárium rendszerben.