Búcsúzunk

Búcsút kell vennünk Dr. Szilárd János András és Dr. Szatmári Marianna kedves kollégáinktól

A Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a Magyar Pszichiátriai Társaság
és a gyászoló család mély megrendüléssel tudatja, hogy

DR. SZILÁRD JÁNOS ANDRÁS
az orvostudományok kandidátusa

a jogelőd Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikai rektorhelyettese,
a jogelőd Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora,
az Ideg-és Elmegyógyászati Klinika korábbi tanszékvezető egyetemi tanára,
a Magyar Pszichiátria Társaság alapító főtitkára, későbbi elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Addiktológiai Társaság korábbi társelnöke,
emeritus professzor
87 éves korában, méltósággal viselt betegség következtében 2015. október 16-án elhunyt.

Temetésére és búcsúztatására 2015. október 30-án (pénteken) 13.00-kor kerül sor a szegedi Belvárosi Temetőben (6728 Szeged, Fonógyári út 9.).
Emlékét az Egyetem, a Magyar Pszichiátriai Társaság, tanítványai, a Pszichiátriai és a Neurológiai Klinika munkatársai, valamint családja szeretettel megőrzik. A tisztelt és megbecsült orvosprofesszortól az Egyetem saját halottjaként búcsúzik. Kérjük az együttérzőket, hogy a gyászszertartáson egy szál virággal búcsúzzanak.

—————————————————————————————————————————————-

A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság gyászolja Örökös Tagját, részvétét fejezi ki családjának.​

2014 június 24.-én elhunyt Dr. Szatmári Marianna, Társaságunk tiszteletbeli örökös tagja.

Dr. Szatmári Marianna belgyógyász volt, ezzel háziorvosi tevékenységet folytatott Budapesten, emellett az egészségügy számos területén aktív volt. Volt misztériumi osztályvezető, WHO-képviselő, 1990-ben egészségügyi menedzser képzést szerzett. „Ahol ő képviselte a magyar orvosokat, ott tisztelettel néztek erre az apró termetű, sugárzó tekintetű, imponálóan művelt, szeretetre méltó doktornőre”, írja Dr. Szepesi András.

Társaságunk munkájának az 1980-as évektől aktív részese és egyik motorja volt. Nemzetközi kapcsolatotokat teremtett, mely tagjainknak külföldi szakmai utakat és orvostanhallgatók számára pályázati részvételeket tett lehetővé. Társaságunk szempontjából alapvető szakmai írásokat fordított magyar nyelvre. Társaságunk mindkét előző elnöke szeretettel emlékszik vissza személyére és köszönettel szakmai munkájára. A háziorvosi ellátás minőségi javításán fáradozott, a háziorvosok szakmai társaságának –MAOTE – alapító tagja volt. Az életfolyamatok pszichés és szociális oldalaival kiemelten foglakozott.

Több nemzetközi kitüntetés birtokosa. Nemzetközi szakmai konferenciákon három nyelven tolmácsolt.

Aktív, példamutató életpálya ért most véget. Nagyon sokan ismerték és szerették, nem utolsó sorban betegei.

Társaságunk az újonnan alapított tiszteletbeli örökös tag címet az elsők között ítélte oda Dr. Szatmári Mariannak.

Temetése 2014 július 22.-én volt az Új Köztemetőben, melyen jó magam részt vettem.

Tisztelettel és köszönettel adózunk emlékének!

Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság
A vezetőség nevében Dr. Harrach Andor, elnök