Érzelemszabályozás és kiégés-prevenció. Hogyan segít a csoport?

Érzelemszabályozás és kiégés-prevenció. Hogyan segít a csoport?

Dr. Csabai Márta

SZTE Pszichológiai Intézet

 

A gyógyító szakemberek kiégése és az azzal összefüggő egészségproblémák az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapnak. Kevéssé kutatott terület azonban, hogy hogyan függ össze a komoly stresszt és negatív érzelmeket átélő pácienssel folytatott kommunikáció, illetve az orvos érzelemszabályozási kapacitása. A témával kapcsolatos szakirodalom és saját vizsgálataink is arra engednek következtetni, hogy a páciens negatív érzéseinek átvétele a szakember érzelmi kimerüléséhez, illetve a személyes hatékonyságérzés csökkenéséhez vezet. Az empátiás törődés és decentrálási képesség viszont növeli a személyes hatékonyság érzését és csökkenti a kiégés veszélyét. Az előadásban ezen mechanizmusok összefüggéseiről lesz szó. Bemutatásra kerül továbbá két olyan gyakorlati alkalmazás, ahol gyógyító szakemberek számára szervezett stresszkezelő, támogató, illetve szupervíziós csoportok tapasztalatai alapján pillanthatunk be ezekbe a folyamatokba. Ezek a tapasztalatok a segítségkérés, a problémamegosztás és a proaktív megküzdés fontosságára, továbbá a csoport szakmai identitás-erősítő szerepére, mint az érzelemszabályozásban is fontos védőfaktorra hívják fel a figyelmet.